Thủ tục Xác nhận giải quyết miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh, sinh viên hộ nghèo In

Thủ tục Xác nhận giải quyết miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh, sinh viên hộ nghèo

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo phòng ký xác nhận đối tượng để nhà trường giải quyết;  

- Bước 4: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trả kết quả cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội

 - Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp ;

- Xác nhận hoặc đề nghị của UBND phường, xã

 - Số lượng hồ sơ:

01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

01 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận trực tiếp vào đơn.

 - Lệ phí:

Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 49/2010/NĐ-Chính phủ ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2010 - 2015

- Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2010-2015

- Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Đề án giảm nghèo giai đoạn 2009-2015


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn