Thủ tục Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng In

Thủ tục Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đối tượng chính sách viết đơn theo hướng dẫn;

- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo phòng ký cấp Giấy đề nghị di chuyển và chuyển về Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố thẩm định giải quyết di chuyển.

- Bước 4: Đối tượng chính sách nhận kết quả từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (tự viết) của cá nhân;

- Kèm theo các loại giấy tờ liên quan người có công với cách mạng;

- Xuất trình hộ khẩu (bản gốc).

 - Số lượng hồ sơ:

01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Tại Phòng Lao động, thương binh và xã hội quận, huyện: 01 ngày.

- Tại Sở Lao động, thương binh và xã hội: 02 ngày

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Cấp Giấy giới thiệu di chuyển

 - Lệ phí:

Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


Tin mới hơn:

 

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn