Thời gian và nội dung phỏng vấn, thực hành tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2013-2014 In
    Viết bởi Văn phòng Thứ tư, 14 Tháng 8 2013 17:39   

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của UBND quận Hải Châu về tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2013-2014, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu thông báo thời gian và nội dung phỏng vấn, thực hành tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo như sau:

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành: ngày 24 tháng 8 năm 2013.

2. Việc phỏng vấn hoặc thực hành đối với giáo viên bậc trung học cơ sở thực hiện như sau:

Nội dung thực hành: Soạn và lên lớp một bài giảng theo môn đăng kí dự tuyển; phỏng vấn về xử lí tình huống sư phạm, phong cách sư phạm trong giảng dạy được chấm theo thang điểm 100 và được tính hệ số 2.

a) Soạn giáo án:

- Nội dung và thời gian soạn: Thí sinh dự tuyển sẽ được chỉ định soạn 01 tiết trong chương trình lớp 8 (trung học cơ sở) học kì I của môn đăng kí dự tuyển (chương trình chuẩn) trong thời gian 120 phút.

- Tài liệu sử dụng: Sách giáo khoa lớp 8 (trung học cơ sở) của môn đăng kí dự tuyển.

b) Trình bày giáo án và trả lời phỏng vấn: Thí sinh dự tuyển sẽ bốc thăm thứ tự trình bày.

- Nội dung trình bày giáo án: Mỗi thí sinh sẽ trình bày trước ban giám khảo một hoặc một số hoạt động chính của tiết dạy (theo giáo án đã soạn). Nội dung cụ thể phần trình bày sẽ được bốc thăm.

Sẽ photocopy và giao lại giáo án mà thí sinh dự tuyển đã soạn (ở phần thi soạn giáo án) để thí sinh dự tuyển có cơ sở trình bày.

- Nội dung phỏng vấn: Mỗi thí sinh có 20 phút chuẩn bị và tối đa 20 phút trình bày một số câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến bài dạy và về tình huống sư phạm. Câu hỏi về tình huống sư phạm sẽ được bốc thăm. Câu hỏi có liên quan đến bài dạy sẽ do giám khảo hỏi trực tiếp.

3. Việc phỏng vấn hoặc thực hành trong tuyển dụng giáo viên tiểu học được thực hiện như sau:

a) Đối với người có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm, cao đẳng và đại học sư phạm tiểu học thực hiện phỏng vấn và thực hành với hình thức là soạn thảo giáo án và trình bày giáo án, chấm theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Buổi sáng: Soạn giáo án;

- Buổi chiều: Trả lời phỏng vấn (trong đó có phong cách trình bày và nội dung)

- Tài liệu để soạn giáo án và trả lời phỏng vấn là môn Toán hoặc tiếng Việt lớp 3;

b) Đối với người tốt nghiệp Đại học Sư phạm hoặc Cử nhân (có chứng chỉ sư phạm) ngành Văn, Toán, Lý, Hóa đăng ký dự tuyển viên chức ngạch giáo viên dạy bậc tiểu học với hình thức là phỏng vấn hoặc thực hành, thang điểm 100 và tính hệ số 2 như sau:

- Buổi sáng: Trả lời câu hỏi trên giấy thi để kiểm tra nội dung, chữ viết và chính tả;

- Buổi chiều: Trả lời phỏng vấn (trong đó có phong cách trình bày và nội dung).

- Tài liệu để tham khảo phỏng vấn và thực hành là Luật Giáo dục (ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Điều lệ trường tiểu học (ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Luật Viên chức.

5. Cách tính điểm, phương thức xét tuyển thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và theo kế hoạch của UBND quận, huyện ban hành đã được Sở Nội vụ phê duyệt.

          Trên đây là thông báo thời gian và nội dung phỏng vấn, thực hành tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2013-2014./.

 

Phòng Nội vụ quận Hải Châu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn