Bảng quảng cáo

Hỗ trợ doanh nghiệp

hotroDN

UBND Quận Hải Châu
Lớp bồi dưỡng tổ trưởng tổ dân phố năm 2014 In

IMG 1238Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND quận Hải Châu về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng TDP năm 2014

Đọc thêm...
 
Thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp công dân In

KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT

VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 3016/QĐ-UBND, NGÀY 21/11/2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN HẢI CHÂU.

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn quận. Từ ngày 08/01/2013 đến ngày 14/01/2013, Thanh tra quận đã triển khai xuống 13 phường tiến hành kiểm tra, rà soát, trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch Đề án như việc bố trí phòng tiếp công dân, việc xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp công dân, kiểm tra sổ sách, việc chấp hành chế độ báo cáo, việc thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ tiếp dân và xử lý đơn thư tại đơn vị.

Kết quả cụ thể như sau:

-Qua kiểm tra, khảo sát đa số các phường đã triển khai thực hiện tương đối tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra, qua đó thể hiện việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường và của cán bộ được phân công tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị.

-Các đơn vị đã triển khai tốt các nội dung nêu trong kế hoạch như: bố trí phòng tiếp công dân riêng, ban hành nội quy mới theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011; xây dựng Quy chế Tiếp công dân; phân công Cán bộ có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, có tác phong gần gũi quần chúng, am hiểu tâm lý, có kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức pháp luật, đã được Thanh tra quận hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác tiếp công dân.

-Tuy nhiên do điều kiện trụ sở UBND phường một số đơn vị chật hẹp, phòng làm việc ít nên đơn vị sử dụng phòng Chủ tịch để tiếp công dân như phường Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Bắc, Hải Châu I, Hải Châu II, Hòa Thuận Tây, Nam Dương. Các phường Thuận Phước, Thanh Bình, Bình Hiên dùng phòng họp làm phòng tiếp công dân.

-Một số đơn vị chưa xây dựng Quy chế Tiếp công dân, chưa ban hành Quyết định phận công Cán bộ tiếp công dân. Việc thực hiện chi phụ cấp cho cán bộ tiếp công dân thực hiện chưa thống nhất, chỉ có 05 phường Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Nam Dương thực hiện, các phường còn lại chưa thực hiện chi vì chưa có sự hướng dẫn của UBND quận ( Phòng TC-KH quận).

Công tác quản lý, ghi các loại sổ sách như sổ theo dõi tiếp công dân, sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các báo cáo, phụ lục kèm theo báo cáo được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, theo mẫu, theo đề cương hướng dẫn. Còn một số đơn vị như P. Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây, Bình Hiên thực hiện chưa theo đúng quy định đã được Thanh tra quận trao đổi, hướng dẫn để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Qua kết quả kiểm tra, khảo sát Thanh tra quận đề nghị Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh lại các nội dung công việc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tại đơn vị để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn Thanh tra Hải Châu

 
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm học 2014-2015 In

IMG 3614Ngày 16.8.2014, tại trường Tiểu học Trần Văn Ơn, UBND quận Hải Châu tổ chức kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2014-2015

Đọc thêm...
 
Tình hình giải quyết đơn thư tháng 01/2013 In

1. Tình hình công tác tiếp dân:

        Tháng 01/2013(số liệu đến 14/1) các cơ quan hành chính trực thuộc quận Hải Châu đã tiếp 20 lượt công dân. Trong đó: UBND quận tiếp định kỳ 03 lượt; các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp 07 lượt người; UBND các phường thuộc quận tiếp 10 lượt người. Tiếp nhận các phản ánh kiến nghị trên, lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo trực tiếp các phòng chuyên môn liên quan tiến hành kiểm tra, đề xuất giải quyết; các phường xem xét giải quyết và trả lời kịp thời cho công dân. Thanh tra quận hướng dẫn nghiệp vụ về thẩm quyền, trình tự và thủ tục giải quyết đơn của công dân theo quy định.

2. Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh:

Các đơn vị thuộc quận tiếp nhận 11 đơn kiến nghị phản ánh, nội dung đơn là những kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai; việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ; việc gây ô nhiễm môi trường, xin mua đất công cộng giáp vị trí đất ở, tranh chấp ranh giới đất giữa các hộ, thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị: phơi phóng mất cảnh quan, họp chợ cóc…Kết quả các phòng, UBND các phường đã kiểm tra, xử lý và giải quyết 09/11 đơn kiến nghị phản ánh của công dân theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định. Còn lại 02 đơn các đơn vị đang xem xét giải quyết ( phòng TNMT có 01 đơn, phường HCII còn 01 đơn.)

Thanh Tra Hải Châu

 
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện và UBND phường, xã In

van ban moiCăn cứ kết quả rà soát, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính được áp dụng tại quận, huyện và phường, xã, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 4 trang

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn