Bảng quảng cáo

Hỗ trợ doanh nghiệp

hotroDN

UBND Quận Hải Châu
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện và UBND phường, xã In

van ban moiCăn cứ kết quả rà soát, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính được áp dụng tại quận, huyện và phường, xã, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định

Đọc thêm...
 
Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố:Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của CBCC In

van ban moiNgày 26-3-2014, UBND thành phố ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

Đọc thêm...
 
Tập huấn xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực cho công chức thành phố In

iconNhằm triển khai Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm (sau đây gọi tắt là VTVL)

Đọc thêm...
 
Quận Hải Châu: Tổ chức tuyển dụng 23 viên chức sự nghiệp In

imagesThực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của UBND quận Hải Châu

Đọc thêm...
 
Tiếp tục triển khai khảo sát mức độ hài lòng bằng phương pháp trực tuyến và tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014 In

untitledThực hiện kế hoạch CCHC năm 2014, ngày 11 tháng 3 năm 2014, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 3 trang

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn