Bảng quảng cáo

Hỗ trợ doanh nghiệp

hotroDN

UBND Quận Hải Châu
Tình hình giải quyết đơn thư tháng 01/2013 In

1. Tình hình công tác tiếp dân:

        Tháng 01/2013(số liệu đến 14/1) các cơ quan hành chính trực thuộc quận Hải Châu đã tiếp 20 lượt công dân. Trong đó: UBND quận tiếp định kỳ 03 lượt; các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp 07 lượt người; UBND các phường thuộc quận tiếp 10 lượt người. Tiếp nhận các phản ánh kiến nghị trên, lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo trực tiếp các phòng chuyên môn liên quan tiến hành kiểm tra, đề xuất giải quyết; các phường xem xét giải quyết và trả lời kịp thời cho công dân. Thanh tra quận hướng dẫn nghiệp vụ về thẩm quyền, trình tự và thủ tục giải quyết đơn của công dân theo quy định.

2. Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh:

Các đơn vị thuộc quận tiếp nhận 11 đơn kiến nghị phản ánh, nội dung đơn là những kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai; việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ; việc gây ô nhiễm môi trường, xin mua đất công cộng giáp vị trí đất ở, tranh chấp ranh giới đất giữa các hộ, thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị: phơi phóng mất cảnh quan, họp chợ cóc…Kết quả các phòng, UBND các phường đã kiểm tra, xử lý và giải quyết 09/11 đơn kiến nghị phản ánh của công dân theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định. Còn lại 02 đơn các đơn vị đang xem xét giải quyết ( phòng TNMT có 01 đơn, phường HCII còn 01 đơn.)

Thanh Tra Hải Châu

 
Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố:Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của CBCC In

van ban moiNgày 26-3-2014, UBND thành phố ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

Đọc thêm...
 
Tập huấn xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực cho công chức thành phố In

iconNhằm triển khai Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm (sau đây gọi tắt là VTVL)

Đọc thêm...
 
Quận Hải Châu: Tổ chức tuyển dụng 23 viên chức sự nghiệp In

imagesThực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của UBND quận Hải Châu

Đọc thêm...
 
Tiếp tục triển khai khảo sát mức độ hài lòng bằng phương pháp trực tuyến và tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014 In

untitledThực hiện kế hoạch CCHC năm 2014, ngày 11 tháng 3 năm 2014, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 3 trang

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn